PR-byrå

Vi bygger relationer till varumärken

Och eftersom personer också är varumärken så innefattas även dessa.

All bra Public Relations (PR) bygger på timing. Det är när rätt kommunikation når rätt mottagare vid rätt tillfälle, med ett anslag och en form som påverkar uppfattning och synsätt: gentemot en produkt, ett företag eller ett varumärke.

 • Målinriktad PR med mätbara resultat.
 • Produktion av pressmeddelanden, pressmappar, broschyrer och nyhetsbrev.
 • Rapporter, research och kartläggningar.
 • Medieträning i tv-studio och annan utbildning.
 • Tidningsproduktion

Marknads-PR: Vi stödjer marknadsföringen av uppdragsgivares produkter och tjänster. Vi arbetar bland annat med varumärkesstrategi, framtagning av kreativa kampanjer, produkt-/konceptlansering och aktiviteter i traditionella och sociala medier. Samarbetet med vår reklambyrå är intensivt.

Content management:Vi tar det redaktionella ansvaret för våra kunders webbplats, broschyr, nyhetsbrev, medlemstidning och liknande mediekanaler. Ansvaret sträcker sig oftast från idé till produktion och förvaltning.

Retorik: Hur gör du för att retoriskt kunna nå fram med ditt budskap? Retorikträning innebär bland annat talskrivning, talspråk, kroppsspråk, presentationer med bland annat tekniker och övningar från teatern. Här ingår också medieträning.Hur man tar och behåller initiativet när man möter media och journalister kommunikation. Syftet med en medieträning att stärka den egna säkerheten i intervjusituationer och att förhindra att bli överkörd.

Kriskommunikation:För att skydda personal, företag och varumärke. När en person i företaget, eller hela företaget eller organisationen, står inför en kris är det klokt att anlita en extern rådgivare som kan se saken klart och utifrån. När drevet går gäller det att agera snabbt och beslutsamt. Som PR-byrå kan vi även ge konkreta råd och lägger snabbt upp en strategi för att minimera eventuella skador på företag och varumärke.

Sociala medier:Vi hjälper våra kunder med sociala medier. Det är ofta vårt uppdrag att lägga fram en strategi för att nå bästa tänkbara resultat och effekt. PR-byrån kan även hjälpa till att driva olika kampanjer på sociala medier.

Exempel på aktiviteter på sociala medier:

 • Skapar innehåll till sociala kanaler
 • Sköta publicering
 • Strategiskt följa och avfölja
 • Ökar följets storlek med rätt människor
 • Hanterar tvåvägsdialogen
 • Hanterar social kundtjänst och ärendehantering
 • Uppmuntra engagemang och feedback
 • Eventuella annonsprogram

Omvärldsanalys och bevakning: Innebär bevakning av tidningar, tv, radio och sociala medier. Vi noterar och reagera snabbt på händelser i omvärlden som berör våra kunder. Genom att bevaka press och sociala medier agerar vi snabbt på nyheter i omvärlden. Omvärldsbevakning är även bra för att se vilka som t.ex. tar upp ett pressmeddelande som vi skickat ut till press. Omvärldsanalys innebär också analys av händelser och hur de kan påverka vår kund.

Presskontakter:Vi arbetar strategiskt för att etablera kontakter med journalister, bloggare, andra företag och opinionsbildare. Vi kan även framställa medielistor med medier och journalister som kan vara intressanta för kunderna.