Reklambyrå

En helt ny byrå med lång erfarenhet

En reklambyrå är inte bättre än dess kreatörer. Därför vågar vi sticka ut hakan och bjuda in dig till ett nytt äventyr med en helt ny byrå med mycket lång erfarenhet av strategier, idéer, kampanjer, design. Våra medarbetare har jobbat med några av världens största och världens minsta företag.

Vi arbetar med följande

All form av tillväxt handlar om kommunikation i en eller annan form. Du är så levande som du kan kommunicera. Inte minst de sociala mediernas tillväxt påminner oss om vikten av att kunna kommunicera.

De flesta misslyckanden beror inte på svaga eller dåliga idéer, de beror på att man inte har lyckats kommunicera dem på rätt sätt.

I varje företag finns två kommunikationsansvar. Ett inre fält som gör att man får medarbetare att vara med. Att få kompetens att höras och finnas med i spelet. Sedan har vi hela det stora fältet som gör att företag kan göra sig hörda och få finnas och utvecklas på en marknad.

Vår verksamhet bygger på att hjälpa företag med vår know-how, våra resurser och vår erfarenhet, hjälpa till att bygga upp strukturer och kommunikation. Ett partnerskap som ger möjlighet att skapa ledande verksamheter inom sina branscher.

En verksamhet eller ett företag kommer alltid till en punkt när det krävs en investering i marknadsföring.

  • Det kan vara i strategier. T ex en varumärkesplattform så att alla i företaget arbetar med samma anslag åt samma håll.
  • Det kan vara taktiskt i form av kampanjer som har samma anslag som de värden företaget står för.
  • Det kan vara operativt som rena reklamkampanjer, sökmotoroptimering, kommunikation på Webben genom kampanjer på Facebook eller Twitter.
  • Det kan vara utbildning av chefer eller av säljare, utformning av nyhetsbrev eller en företagstidning.

Ett aktivt partnerskap ger oss också en god förståelse för de verksamheter vi investerar i och relationen till omvärldens utveckling. Arbetet utgår från ett övergripande perspektiv med fokus på partnerskap.