Sökmotoroptimering

Sökmotoroptimering blir alltmer viktigt för företag

Vi arbetar med Sökmotoroptimering i tre steg:

  1. I steg ett gör vi en SEO Granskning 
  2. I steg två arbetar vi med hemsidan och yttre faktorer med Mätningar och Optimering
  3. I steg tre arbetar vi långsiktigt med att förbättra och behålla ranking med Aktiv SEO

Sökmotoroptimering kallas olika sätt att få en webbsida att synas så högt upp som möjligt bland resultaten vid sökningar på sökmotorer.

Eftersom sökmotorernas rangordning av webbplatser sker automatiskt har det uppkommit olika sätt att utforma/koda webbplatsen för att få en mer framträdande plats.

Sökmotorerna strävar efter att belöna saker som är till nytta för besökaren d.v.s relevant information, unikt material, användarvänlighet och rätt utformning/kod. Sökmotoroptimering handlar om att fokusera på dessa egenskaper.

Google, som anses vara den viktigaste sökmotorn att optimera för, använder sig av en algoritm som kallas PageRank för att mäta vilken status en viss sida har på nätet.

Vi har specialiserat oss på att optimera företags webbkommunikation: hur de ska kunna synas bättre i sökmotorerna. Vi arbetar med strategi och utveckling men även operativt med webbteknik direkt på hemsidor.SEO Granskning – SEO Audit

Vi utför SEO Gransking av hemsidor. Det kallas ävan SEO Audit.

Sökmotoroptimeringsgransking eller SEO granskning innebär att vi testar din hemsida och hur bra den rankar på t.ex. Google.

SEO Granskning görs med flera mätmetoder och spårningsverktyg. Vi sammanställer en analys på mätningarna och redovisar en lista på saker som visar varför hemsidan inte rankar så bra och vad som kan få den att ranka bättre. 

Att öka sin organiska trafik är ett konstnadseffektivt sätt för ett företag att öka sin försäljning på. Sökmotoroptimering är en extremt viktig bit av en hemsidas funktion och försäljningsframgång. Vi ser till att rätt besökare och rätt köpare hittar din hemsida när de söker efter produkter eller tjänster på nätet.

Kontakta oss för att få er hemsida SEO granskad och öka er försäljning utan dyr annonsering.

  • Engångskostnad 15000:- för en SEO Granskning av en hemsida mellan 1-100 sidor.
  • Engångskostnad 17500:- för en SEO Granskning av en hemsida mellan 101-500 sidor.
  • Engångskostnad 25000:- för en SEO Granskning av en hemsida mellan 501-1500 sidor.
  • Offert för hemsidor mellan 1501-xxx sidor.Aktiv Sökmotoroptimering

Aktiv Sökmotoroptimering går ut på att vi efter steg ett och steg två, följer kunden i 6 månader eller längre för att följ upp, rapportera förändringar och justera optimeringen för bäst resultat. Det innebär att vi inte bara identifierar problemen och fixar dem utan vi ser till att ni behåller er position och förbättrar den jämfört med era konkurrenter. Aktiv SEO är speciellt bra för företag som har internet som sin primära försäljningskanal och där förändringar/utveckling hos konkurrenter kan på verka den egna verksamhetens resultat.