Utbildning

Utbildning mot företag

Med utbildning mot företag menar vi att vi utbildar personalen, företaget i grupp eller individ för individ.

Det finns en liten skillnad mellan utbildning och utveckling. Men det finns också ett starkt samband.
I varje utbildning finns ett stort mått av utveckling, och i nästan all utveckling finns utbildning i en eller annan form.

När företag rekryterar personal som genomgått vår utbildning händer det att det väcks en medvetenhet om detta i företagets utvecklingsprocess. Då är det naturligt att även företaget söker stöd i sin utveckling hos oss.

Vi har arbetat med utbildning mot företag på flera nivåer, som chefs och ledarskapsutbildning, kommunikation, säljutbildning och säljchefsutbildning. Men vi har också arbetat med varumärkesplattformar, namnbyte på företag, mediaträning och träning för projektledare.

Vår säljutbildning har visat sig vara en av de effektivaste i landet (både telefonförsäljning och uppsökande försäljning) med fantastiska resultat för de företag som genomgått den. Företag har tredubblat sin försäljning när man genomgått säljutbildning och säljchefsutbildning.

Några exempel på företag

 • Silja Line
 • Crossborder Tornedalen
 • Arena 45
 • Stadstjänstemännen ST
 • Kalix Finans
 • Bergteamet

Utbildning och uppdrag

Att bygga varumärken
Att skapa en varumärkesplattform
Marknadsstrategi
Marknadspositionering
Marknadschefsutbildning
Chefen och ledarskapet
Reklam
Kroppsspråk och kommunikation
Kommunikationsplattform
Personlig försäljning
Mekanisk försäljning
Säljchefsutbildning
Utveckling genom kreativitet
Etik och moral
Resurs management
Transaktionsanalys
Performance Management

Vår mycket speciella metod grundar sig på vår människosyn som vi tror är tillämplig i allt vårt arbete med människor. Den kan man formulera med tre grundläggande filosofiska antaganden:

 • Människan är från grunden OK.
 • Människan har förmåga att tänka självständigt (i princip är det bara när hon är medvetslös som hon inte kan det).
 • Människan fattar själv sina beslut – även sina ödesbeslut – och kan därför ändra på dem när hon vill.

Med ödesbeslut menas större strategiska beslut som påverkar vår livsinställning.
Denna syn skapar en öppenhet för förändring. Det bygger på tydliga positiva målsättningar, en respekt för varje individs särart och en bergfast tro på att det finns outnyttjade resurser hos varje människa.
Eftersom kommunikation är den viktigaste ingrediensen i allt samarbete så bygger vår metod på kommunikation.

Förändringsarbete

Allt förändringsarbete är svårt i början. Från att omorganisera ett företag till att omprioritera en relation eller sitt liv. Vi är oerhört bekväma varelser och det gör märkligt nog att vi ofta lever med lite obekväma omständigheter bara vi slipper ändra våra vanor och normer. Dessa ändringar känns nämligen ofta mer besvärliga än att ha det lite obekvämt – om vi har vant oss.

Motstånd mot att förändra kan bestå av flera saker:

 • Man förlorar något som man tycker är värdefullt (man kanske måste flytta).
 • Man måste bryta invanda mönster.
 • Man kan inte förstå varför man måste förändra.
 • Man tycker inte att förändringen är nödvändig.
 • Man kan inte hantera den nya nivån eller det nya steget.

Vi har alla byggt upp strukturer i livet som fungerar som fåror och vår energi löper i dessa
välkända fåror, invant och tryggt. All typ av förändring som hotar våra rutiner känns
obekväma och ibland väldigt otrygga. Avståndet mellan vad jag gör nu och det jag måste
göra sedan, känns obekant och främmande. Har jag dessutom svag självbild och dåligt
självförtroende så tvekar jag än mer. Mitt skapande har sedan länge övergått till att förvalta
mina rutiner.

Att förändra är en balansakt mellan den del av oss som vill förändras och den del av oss som
inte vill förändras.
Det finns två saker man kan göra:

 • Öka styrkan och motivationen hos den del som vill förändras.
 • Minska styrkan hos den del som inte vill förändras.

Vi har en metod för båda sakerna.